Vui Lòng Bật Javascript. Sau Đó Tải Lại Trang !

LOẠI BỎ TÂM LÝ “SỢ TIẾNG ANH

Đã hỏi: 2021 Giây trước
Đã xem: 10
0

Chúng ta có cảm giác sợ tiếng Anh là vì chúng ta chưa hiểu, chưa biết những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ này như quy tắc cấu thành câu trong tiếng Anh, những quy tắc đọc và phát âm tiếng Anh sao cho đúng. Thực ra những quy tắc này khá đơn giản, không nhiều và cũng không khó nhớ lắm nếu chúng ta tập trung và đặt ngay câu hỏi với giáo viên hay những người giỏi hơn xung quanh. Sau đây là 1 vài câu hỏi đơn giản mà các bạn có thể hỏi:

https://www.tienganh123.com/huong-dan/8817-Huong-dan-hoc-voi-TiengAnh123.html

  • Chia sẻ liên kết đến câu trả lời này

    Đã Copy
Khang Le
Khang Le
Cống Hiến: 1
Đã hỏi 2021 Giây trước

1 Câu Trả Lời

0

Đây là lớp học phát âm thực tế với giáo viên nước ngoài – được ghi hình và phát trên Tiếng Anh 123 – giúp các bạn ở xa cũng tham gia như ngồi học trong lớp.

https://www.tienganh123.com/menu/hoc-phat-am-tieng-anh 

  • Chia sẻ liên kết đến câu trả lời này

    Đã copy link
Khang Le
Khang Le
cống hiến: 1
Đã trả lời 2021 Giây trước

Bạn Trả Lời