Vui Lòng Bật Javascript. Sau Đó Tải Lại Trang !

BẠN CÓ BIẾT?

Đã hỏi: 2021 Giây trước
Đã xem: 8
0

Ai cũng có thể NÓI TIẾNG ANH HAY

Nhân sự với trình độ giao tiếp tiếng Anh cao cấp có thu nhập
nhiều hơn 48% so với những người với trình độ tiếng Anh cơ bản?
Chỉ có 22% nhân sự ở Việt Nam có năng lực tiếng Anh cao cấp?
Bạn nằm trong nhóm 22%, hay trong nhóm 78% còn lại?

  • Chia sẻ liên kết đến câu trả lời này

    Đã Copy
Khang Le
Khang Le
Cống Hiến: 1
Đã hỏi 2021 Giây trước

0 Câu Trả Lời

Bạn Trả Lời